Hasslanda Radhuslokaler

Hasslanda Radhuslokaler

”En radhuslokal är perfekt för min verksamhet–en mindre verksamhetslokal som jag själv kan anpassa efter just mina behov. Att jag dessutom äger min lokal gör att kostnaderna är låga och jag bestämmer själv över insidan.”

Nu finns det möjlighet att förvärva en egen radhuslokal om 125m² lokalyta på attraktiva verksamhetsområdet Hasslanda/Gastelyckan i Lund. Totalt omfattar projektet 16 lokaler upplåtna som bostadsrätt.

Den uppväxta vegetationen, service i närområdet, grannverksamheter samt etablerad infrastruktur för bil och cykel med närhet till södra Lund gör platsen attraktiv. Radhuslokalerna blir de förstabyggnaderna med bra skyltläge längs Sydöstra vägen när man har svängt av motorvägen. Infart till tomten sker från Sydöstra vägen via Råbygård.

Projektet är uppdelat i 3 radhuslängor (A, B och C) med inhägnad gård. Lokalerna har en representativ sida som vänder sig mot omgivningen–Råbygård och Sydöstravägen. Byggnaderna delar en gemensam gård samt gemensamma funktioner som grillplats, posthantering och avfall.

En Radhuslokal

Lokalerna säljs utan invändig planlösning för att kunna anpassas till önskat behov. El, vatten, avlopp och fiber är framdraget till lokalen och luft-luft värmepump finns installerat. Bottenvåningen är 87 m² med betonggolv. På bottenvåningen kan WC och kök inredas. Trappa från bottenvåningen leder till ett entresolplan om 38 m². Till varje lokal finns vikport och parkeringsplats.

Projektet utförs med trästomme och träväggarna är interiört beklädda med träskivor. Det förenklar anpassningar till olika planlösningar samtidigt som det ger ett varmt och behagligt intryck. Exteriört utgörs fasadmaterialet dels av naturgröna och underhållsfria fibercementskivor (Equitone), dels liggande träpanel. Takbeklädnaden utgörs av svart korrugerad plåt. Projektets utvändiga utseende, materialval och kulörer är inspirerade av den skånska landsbygdens byggtraditioner och framtagna för att passa in i de gröna omgivningarna.

Fasader
Planer

Kontakt och intresseanmälan

Lokalerna utvecklas av Radhuslokaler Sverige AB och försäljs genom Skandiamäklarna. Är ni intresserade vänligen kontakta:

Intresseanmälan

Om Radhuslokaler

Radhuslokaler Sverige AB utvecklar och erbjuder kvalitativa lokaler i bostadsrättsförening för små verksamheter i södra Sverige.

I radhuslokalerna kan små verksamheter och kontor inom tex bygg, IT, foto, service, kultur, lager, utveckling och småindustri samsas i en social miljö. Arkitekturen, omgivningarna och tillgången till rekreativa platser på tomten gör att det kan uppstå en lokal sammanhållning.

Målsättningen är att skapa projekt med god arkitektonisk kvalitet, en trivsam miljö och möjligheten att själv äga sin lokal.

För frågor rörande Radhuslokaler Sverige AB:

Jonas Olsson
Hans Willehader